Disclaimer voor sudus.nl

Algemeen

Sudus Internet (Kamer van Koophandel 54646693), hierna te noemen Sudus Internet, verleent u hierbij toegang tot sudus.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Sudus Internet en derden zijn aangeleverd. Sudus Internet behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op sudus.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op sudus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sudus Internet.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sudus Internet en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sudus Internet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van sudus.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Copyright © 2002 - 2019 SuduS Internetpowered by cmsGear